NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
Pricemania.sk – Porovnanie cien
Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

* Doprava ZADARMO pri nákupe nad 70 Eur

* Zľava 4% pre registrovaných

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

10,50 EUR
Naša cena 9,90 EUR
skladom
Naša cena 0,50 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. Predávajúci je fyzická osoba Ing. Trang Do Thi Thuc, Široká 7, 83107 Bratislava. IČO: 50 613 081, DIČ: 1044281513. Zapísaná v Živnostenskom registri : Okresný úrad Bratislava. Číslo živnostenského registra: 110-252826.
Predávajúci nie je platca DPH.

2. Zákazník je každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala elektronickú objednávku.

3. Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

4. Zákazník (ďalej len kupujúci) objednáva tovar pomocou obchodného systému na www.emixshop.sk bez nutnosti registrácie. Takýmto spôsobom vytvorená objednávka sa považuje za záväznú zmluvu uzavieranú na diaľku.

5. Pri každej objednávke je potrebné, aby uviedol kupujúci svoje meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo a e-mail. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Je pritom potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a číslo objednaného tovaru, ktorý má byť stornovaný. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky.

7. Dodacia lehota je spravidla 2-5 pracovných dní. Vo výnimočnom prípade, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom v dostatočnom množstve, môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný e-mailom.

8. Pokiaľ nie je možné kupujúcemu doručiť celkové množstvo alebo všetky objednávaných tovarov v rámci dodacej lehoty, predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

9. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a je konečná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Prevádzkovateľ doručí kupujúcemu tovar za cenu za akú bol objednaný. Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

10. Predávajúci kupujúcemu zasiela objednaný tovar  Slovenskou poštou spolu s dokladom o nákupe. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dohodnutej v objednávke.

11. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci zasiela späť predávajúcemu  Trang Do Thi Thuc , Široká 7, 83107 Bratislava tovar nepoužívaný (textil s visačkou !!!), nepoškodený, kompletný a spolu s dokladom o kúpe (Zásielky na dobierku sa nepreberú). Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru). Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Platba bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní. V prípade Doprava zadarmo, pri neprevzatí tovaru (platba vopred) a pri odstúpení od zmluvy po viac ako 14 dňoch od prevzatia vrátená suma bude znížená o poštovné. Pri vrátení peňazí na adresu bude vrátená suma znížená o 3.50 Eur. 

12. Výmena tovaru: Zakúpený tovar môže kupujúci vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky, či požadovaný tovar je skladom. Pri výmene tovaru  kupujúci posiela naspäť predávajúcemu (Trang Do Thi Thuc , Široká 7, 83107 Bratislava) tovar nepoužívaný, nepoškodený spolu s dokladom o kúpe (Zásielky na dobierku sa nepreberú). Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci ( výmenný tovar posielame na dobierku 3.20 eur,  platba vopred 2.20 eur (Slovensko), 7.80 eur - platba vopred (Česko),  viď. Doprava a Poštovné).

13. Zákazníci, ktorí tovar objednali ale neprevzali a zákazníci, ktorí stornovali objednávky až po expedícii tovaru, týmto spôsobom nám spôsobili škody, sú evidovaní v našom systéme v osobitnom zozname a ich ďalšie objednávky vybavujeme len pri platbe vopred. 

14. Predávajúci si vyhradzuje právo vybaviť každú ďalšiu objednávku od toho istého zákazníka až po zaplatení prechádzajúcej objednávky alebo pri platbe vopred.

15. Reklamačný poriadok

     a. Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (Slovenská pošta) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.

     b. Mechanické poškodenie výrobku je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predávajuceho akceptovaná.

     c. Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho. Emailom predávajúcemu popisuje vady. Tovar spolu s dokladom o kúpe potom treba zaslať na adresu Ing. Trang Do Thi Thuc, Široká 7, 83107 Bratislava (Zásielky na dobierku sa nepreberú.)

     dPredávajúci je zodpovedný za vady či poškodenie výrobku v záručnej dobe, a tým má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej či zistenej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode vrátením kúpnej ceny

     e. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

        - nevhodným používaním, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

        - vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho

        - živelnou pohromou

16. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracovaní informácií o zákazníkoch riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Tieto údaje predávajúci chráni pred zneužitím.

     a. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto  predávajúcemu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

     b. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je doručenie Vami objednaného tovaru.

     c. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

         - Slovenská pošta a.s.

          - Kuriérska spoločnosť DPD.

         -  Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), firma Websupport, s.r.o. (poskytovateľ domény) a heureka.sk (poskytovateľ služby "Overené zákazníkmi").

    d. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV:

       - Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od predávajúceho prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

       - Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email info.emixshop@gmail.com

       - Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu

 
17. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

18. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

19. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

20. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

YzlmNDJl